À votre service

Anna Niemelä

Actionnaire, diplôme d’agent immobilier agréé (LKV), diplôme d’agent immobilier (KED), master de philosophie
+358 40 558 58 12
anna.niemelmbiance.fi
En savoir plus sur moi
 

Kari Niemelä

Actionnaire, chargé de gestion, diplôme d’agent immobilier agréé (LKV), diplôme d’agent immobilier (KED)
+358 50 506 73 88
kari.niemelmbiance.fi
En savoir plus sur moi

Vous pouvez également nous contacter par le biais du formulaire suivant:

Coordonnées

Merci de nous avoir contacté!


Ambiance LKV
Laatuvälitys Niemelä Oy

Töölönkatu 16 A 1, 00100 Helsinki
www.ambiance.fi
infmbiance.fi
skype: ambiancelkv

Ambiance LKV - Laatuvälitys Niemelä Oy

facebook twitter

© Ambiance LKV

» tietosuoja- ja rekisteriseloste

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)